Zadzwoń

512 624 258

Wyślij maila

neurokinesis@interia.pl

Odwiedź Nas

Kraszewskiego 20a, Myślenice

Choroba Parkinsona

Możliwość rehabilitacji w domu w przypadku gdy pacjent nie może dotrzeć do gabinetu

Rehabilitacja

Choroba Parkinsona jest drugą najczęściej spotykaną chorobą neurodegeneracyjną na świecie. Jej etiologia nie została jednoznacznie potwierdzona. U chorych obserwuje się wiele rodzajów oznak i objawów ruchowych oraz innych, powodujących zaburzenia czynności automatycznych, upośledzenie funkcjonowania w społeczeństwie

Epidemiologia

Zapadalność w skali świata waha się od 12 do 230 przypadków na 100 000 rocznie. Chorobę rozpoznaje się najczęściej u osób starszych

Diagnostyka

Rozpoznanie choroby Parkinsona zazwyczaj opiera się na objawach ruchowych i odpowiedzi na leki

Objawy

 • bradykinezja i hipokinezja
 • sztywność mięśni
 • drżenie spoczynkowe
 • niestabilność postawy (w późniejszym stadium)
 • chód szurający
 • chód drobnymi krokami z przyspieszaniem
 • zastyganie w bezruchu
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia czynności układu autonomicznego (m.in. nietrzymanie moczu, pocenie się)
 • zaburzenia czynności układu pokarmowego
 • objawy czuciowe obejmujące ból, parestezje i/lub upośledzenie węchu
 • cechy neuropsychiatryczne jak depresja, lęk, zaburzenia poznawcze
 • inne jak np. męczliwość, zaburzenia widzenia

Fizykoterapia

Cele terapii są zależne od wyniku badania wstępnego. Głównym celem prowadzonego leczenia fizjoterapeutycznego jest możliwie maksymalna poprawa funkcji, mimo postępującego procesu chorobowego. Drugim celem jest zapobieganie następstwom choroby, do których zalicza się spadek ogólnej wydolności organizmu, zmiany w obrębie układu ruchu powiązane ze sztywnością czy też utrata zakresu wyprostu i rotacji.

Nauka chodu

Fizjoterapeuta powinien określić przyczynę zaburzenia chodu, celem dobrania optymalnej strategii leczenia.

W fizjoterapii należy uwzględnić:

 • chodzenie
 • obrót dookoła
 • wstawanie i siadanie
 • przetaczanie się w łóżku i wstawanie z łóżka
 • sięganie, chwytanie, manipulowanie przedmiotami i pisanie

W ćwiczeniach usprawniających funkcje kończyn górnych należy uwzględnić:

 • zapinanie guzików
 • pisanie
 • sięganie/chwytanie
 • nalewanie wody
 • otwieranie i zamykanie słoików
 • unoszenie pudełek o różnej masie
 • ruchy precyzyjne ręki
 • ubieranie się