Dla kogo

UDAR
PADACZKA
CHOROBA PARKINSONA
STWARDNIENIE ROZSIANE
CHOROBĄ ALZHEIMERA
URAZY
POLINEUROPATIE
ZESPOŁY OTĘPIENNE I CHOROBA ALZHEIMERA
SPASTYCZNOŚĆ
PORAŻENIE NERWU TWARZOWEGO
ZAPALENIE MÓZGU
MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE
RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI
ZESPOŁY GENETYCZNE I WADY WRODZONE
AUTYZM
DYSTONIA
HIPOTONIA
WZMOŻONE NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE
BÓLE KRĘGOSŁUPA
CHOROBY ZWYRODNIENIOWE
STANY PO ZŁAMANIACH / ZWICHNIĘCIACH / SKRĘCENIACH
WADY POSTAWY
URAZY SPORTOWE