Efekty

Planując terapię ustalamy z każdym pacjentem cele i oczekiwania. Dotyczą one poprawy wybranych funkcji, powrotu do samodzielności w codziennych czynnościach czy powrotu do ulubionych aktywności.

Poniżej prezentujemy efekty pracy naszej i naszych pacjentów. 

1. Czynna pionizacja oraz nauka chodu pacjentki z uogólnioną hipotonią mięśniową (film po lewej stronie przedstawia funkcjonowanie pacjentki przed terapią, a film z prawej po terapii)2. Terapia ręki - poprawa chwytu i czynnej supinacji przedramienia u pacjenta z mózgowym porażeniem dziecięcym (film po lewej stronie przedstawia funkcjonowanie pacjenta przed terapią, a film z prawej po terapii)3. Terapia ręki - wypracowanie czynnego wyprostu palców ręki spastycznej i poprawa chwytu u pacjentki po udarze (film po lewej stronie przedstawia funkcjonowanie pacjentki przed terapią, a film z prawej po terapii)