Zadzwoń

512 624 258

Wyślij maila

neurokinesis@interia.pl

Odwiedź Nas

Kraszewskiego 20a, Myślenice

Młodzieńcze zapalenie stawów

Możliwość rehabilitacji w domu w przypadku gdy pacjent nie może dotrzeć do gabinetu

Rehabilitacja

O młodzieńczym zapaleniu stawów mówimy wtedy, gdy choroba powstała przed 16 r.ż. Rozpoznanie można ustalić dopiero wtedy gdy objawy trwają co najmniej 3 miesiące i gdy wykluczono inne przyczyny obrzęku stawów. U dzieci obserwuje się następujące typy początku choroby:

1. Układowy (narządowy) – w badaniu stwierdza się powiększenie węzłów chłonnych i śledziony, dochodzi również do zapalenia mięśnia sercowego, osierdzia, opłucnej i otrzewnej. Na początku choroby objawy stawowe są słabo zaznaczone. Stopniowo może dojść do zapalenia wielostawowego, głównie stawów kolanowych, nadgarstków, stawów śródręczno – palcowych, śródstopno – palcowych oraz skokowych. Choroba przebiega z nawracającymi zaostrzeniami, po których następuje okres remisji (czasami wieloletni).

Stosowane zabiegi:

Zabiegi mogą być stosowane jedynie w okresach remisji, nigdy zaostrzenia

a) fizykoterapia

– promieniowanie podczerwone

– promieniowanie nadfioletowe

– jonoforeza

– prądy diadynamiczne 

– prądy interferencyjne

– ultradźwięki

b) masaż

c) kinezyterapia

– ćwiczenia ogólnousprawniające

– oddechowe


2. Wielostawowy ze zmianami co najmniej w 4 stawach – choroba występuje głównie u dziewczynek, najczęściej między 8 a 10 rokiem życia. Początek choroby jest powolny. Zmiany w stawach są symetryczne i dotyczą głównie stawów kolanowych, biodrowych, nadgarstków oraz drobnych stawów rąk i stóp. Często zajęte są stawy odcinka szyjnego kręgosłupa(zrosty)

Stosowane zabiegi:

a) fizykoterapia

b) masaż


3. Ze zmianami w 1-3 stawach – postać ta występuje u około 25%chorych na młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów. W grupie tej przeważają chłopcy. Proces zapalny najczęściej obejmuje kończyny dolne.

Stosowane zabiegi:

a) fizykoterapia

b) masaż

c) kinezyterapia