Oferta

Rehabilitacja neurologiczna 

Fizjoterapia neurologiczna w naszym gabinecie Neurokinesis w Myślenicach to indywidualna praca terapeuty z pacjentem. U pacjentów z chorobami neurologicznymi celem rehabilitacji jest nie tylko częściowe przywrócenie sprawności ruchowej czy mowy, ale również  umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym,  społecznym ,a w miarę możliwości także w zawodowym. Oczywiście każdy przypadek w naszym gabinecie jest traktowany indywidualnie i należy mieć świadomość, iż u niektórych Pacjentów, nie będzie możliwe całkowity powrót do zdrowia, a sukcesem w rehabilitacji będzie sama perspektywa na kontakt z otoczeniem. Istotnym efektem rehabilitacji neurologicznej będzie adaptacja chorego do wykonywania codziennych czynności takich jak chodzenie po schodach,  samodzielne ubieranie się, czy też  swobodna komunikacja z innymi. Podczas całego procesu neurorehabilitacji istotne jest także to aby utrzymać te funkcje mózgu, które nie uległy uszkodzeniu. Regularna i prawidłowa  ich stymulacja ma zapobiegać pogorszeniu się stanu Pacjenta. Rehabilitacja w chorobach neurologicznych, w tym rehabilitacja po wylewie powinna się rozpocząć natychmiast po urazie czy po incydencie neurologicznym. Jeśli są jakieś przeszkody w rozpoczęciu fizjoterapii od razu, należy ją wdrożyć  w jak najwcześniejszym stadium choroby ,która obciąża układ nerwowy. 

W Neurokinesis Rehabilitacja Myślenice prowadzimy m.in:

 • rehabilitację po udarze mózgu (niedokrwiennym, krwotocznym) z porażeniem lub niedowładem spastycznym kończyn, 
 • rehabilitację po wypadkach (urazy czaszkowo-mózgowe)
 • rehabilitację po przebytym zapaleniu mózgu (m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
 • fizjoterapię po zabiegach operacyjnych mózgu (np. po usunięciu guza mózgu)
 • po urazach / z zespołami chorobowymi dotyczącymi móżdżku ( m.in. ataksja, drżenie zamiarowe, zaburzone napięcie mięśniowe)
 • rehabilitację w Stwardnieniu bocznym zanikowym (SLA), Stwardnieniu rozsianym (SM), jamistości rdzenia, pląsawicy, atetozach
 • rehabilitację wad rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego takich jak zespół dysrafii, zespół Arnolda - Chiariego, zespół Dandy'ego - Walkera, małogłowie, wodogłowie
 • rehabilitację pacjentów ze stanami napadowymi jak np. zespół Westa
 • rehabilitacja w chorobach nerwowo - mięśniowych takich jak dystrofia mięśniowa Duchenne’a, Beckera, twarzowo - łopatkowo - ramienna, miotonia, rdzeniowy zanik mięśni, miopatie, miastenia, polineuropatia
 • rehabilitację dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • rehabilitację pacjentów z encefalopatią
 • rehabilitację po uszkodzeniach nerwów obwodowych (porażenie nerwu łokciowego, promieniowego, pośrodkowego, udowego, strzałkowego, kulszowego, twarzowego, porażenie Erba, Klumpkego)
 • rehabilitacja po urazach rdzenia kręgowego
 • rehabilitacja w zespole Guillaina - Barrego
 • rehabilitację dzieci z autyzmem

Rehabilitacja ortopedyczna 

Jej zadaniem jest przywrócenie funkcji narządu ruchu, a także aktywności życiowych, które zostały utracone wskutek chorób czy wypadków. Efektywna rehabilitacja ortopedyczna powinna zostać wdrożona od razu kiedy to możliwe.

Wskazaniami do prowadzenia tego rodzaju rehabilitacji są urazy, przebyte zabiegi kończyn oraz kręgosłupa, a także urazy sportowe. Do najczęstszych stanów kwalifikujących się do rehabilitacji należą:

 • rekonstrukcje więzadeł ACL, PCL
 • złamania kości, urazy aparatu stawowego
 • stany po operacjach naprawczych narządu ruchu
 • wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu 
 • wady w rozwoju i starzenie się człowieka
 • dysfunkcje oraz zniekształcenia narządu ruchu po porażeniach spastycznych i wiotkich 

Terapia bólów kręgosłupa 

Kręgosłup pełni wiele funkcji w naszym ciele – zapewnia równowagę, utrzymuje ciężar oraz pionową postawę, a także chroni rdzeń kręgowy. Może też generować różnego rodzaju patologie i problemy, które mogą być bardzo bolesne, ale mogą również grozić utratą części sprawności. Dlatego też bólu kręgosłupa absolutnie nie wolno lekceważyć.

Bóle kręgosłupa, które są wynikiem przeciążenia oraz podrażnienia z reguły koncentrują w obrębie:

 • lordozy lędźwiowej
 • lordozy szyjnej
 • kończyn dolnych,
 • kończyn górnych.
 • miednicy,

Rehabilitacja dzieci 

Posiadamy doświadczenie w pracy z dziećmi zarówno ze schorzeniami neurologicznymi, dziećmi niepełnosprawnymi jak i z  dziećmi z wadami postawy. 

Prowadzimy gimnastykę korekcyjną w przypadku dzieci, u których zostały stwierdzone asymetrie i dysproporcje czyli wady postawy do których należą m.in.:

 • choroba Scheuermanna
 • koślawość lub szpotawość kolan, stóp
 • płaskostopie
 • skolioza 
 • plecy płaskie, okrągłe lub płasko-okrągłe
 • klatka piersiowa "kurza" lub "szewska"

Rehabilitacja domowa

Rehabilitacja domowa jest skierowana do osób, które nie są w stanie przybyć na zabiegi do naszego gabinetu w Myślenicach. Dedykowana jest dla osób świeżo po zabiegach ortopedycznych a także pacjentów cierpiących na choroby neurologiczne. Zdarza się, że wybór  rehabilitacji w domu wynika z wygody .Rozumiemy to, jednak należy pamiętać, że powrót do codziennego rytmu wychodzenia z domu jest istotnym etapem procesu terapeutycznego. Dodatkowo wyposażenie naszej placówki wspiera prowadzenie rehabilitacji, dzięki czemu jest ona bardziej skuteczna i komfortowa dla pacjenta.