Zadzwoń

512 624 258

Wyślij maila

neurokinesis@interia.pl

Odwiedź Nas

Kraszewskiego 20a, Myślenice

Poradnictwo w trudnościach szkolnych – psycholog w Myślenicach

Poradnictwo w trudnościach szkolnych to pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci i dorosłych, którzy doświadczają trudności, przeżywają kryzysy, problemy lub potrzebują wsparcia w wykorzystaniu swoich psychofizycznych możliwości. W literaturze pedagogicznej i psychologicznej dotyczącej trudności i niepowodzeń szkolnych pojęcia nie są jednoznacznie zdefiniowane. Terminów ” trudności szkolne” i „niepowodzenia szkolne” używa się zamiennie, a także zastępuje się takimi określeniami jak: niepowodzenia w nauce, niepowodzenia dydaktyczno – wychowawcze, opóźnienie szkolne, zaniedbanie szkolne, zaburzenia uczenia się, specjalne potrzeby edukacyjne, trudności w nauce, trudności w uczeniu się.

Podział przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych:

  • przyczyny biologiczno – psychologiczne (endogenne, biopsychiczne) np. niskie możliwości intelektualne, opóźnienia rozwojowe, zaburzenia w funkcjonowaniu narządów zmysłów, układu nerwowego, procesów poznawczych, zły stan zdrowia i częste choroby, zaburzenia emocjonalne
  • przyczyny społeczno – ekonomiczne (egzogenne), np. : trudna sytuacja materialna, niskie wykształcenie, niska pozycja społeczna i zawodowa rodziców, zaniedbywanie, brak opieki ze strony rodziców, niewłaściwy stosunek rodziców do nauki i osiągniętych przez dziecko wyników (nadmierne wymagania przekraczające jego możliwości, częsta krytyka), dysfunkcje i niewłaściwe wzory w rodzinie itp,
  • przyczyny pedagogiczne, czyli dydaktyczne (egzogenne), np. niedostosowanie treści nauczania do potrzeb i zainteresowań dzieci, nieodpowiednie metody, środki i formy pracy, niewłaściwa postawa nauczyciela wobec ucznia itp.

Poradnictwo w trudnościach i niepowodzeniach szkolnych jest realizowane w dwóch podstawowych formach:

  • udzielanie rad i porad jako działania pomocnicze związane z interwencją w przypadku nieprawidłowego procesu nauczania
  • organizowanie adekwatnych form terapii po rozpoznaniu i zdiagnozowaniu trudności szkolnych

Działania poradnicze są skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do ich rodziców i nauczycieli. Specjaliści udzielający pomocy w trudnościach szkolnych posługują się najczęściej technikami i metodami poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.

Udostępnij wpis w social mediach

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Pinterest

Inne wpisy w tej kategorii

Picture of mgr Michał Jania

mgr Michał Jania

Fizjoterapeuta, rehabilitant. Właściciel Neurokinesis

Facebook