Zadzwoń

512 624 258

Wyślij maila

neurokinesis@interia.pl

Odwiedź Nas

Kraszewskiego 20a, Myślenice

Poradnictwo psychologiczne osób chorych somatycznie (m.in. choroby serca, nowotwory)

Doświadczenie choroby somatycznej, także zaburzenia o charakterze przewlekłym, staje się bezpośrednim udziałem wielu osób dorosłych, a tym samym pośrednim przeżyciem wielu rodzin. W Polsce od lat 60.XX wieku wyraźnie wzrasta częstotliwość zachorowań na nowotwory złośliwe wśród osób do 65 r.ż. Z analizy zachorowalności i umieralności Polaków na choroby układu krążenia wynika, że w najbliższych latach niewydolność serca w coraz większym stopniu będzie powodować śmierć oraz niepełnosprawność dorosłych Polaków.

Choroba somatyczna może mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie emocjonalne, poznawcze, społeczne, behawioralne i samoocenę. Analizując sytuację pacjentów cierpiących z powodów somatycznych, można wyróżnić trzy zasadnicze grupy problemów, z którymi borykają się pacjenci:

  1. Trudności z przystosowaniem się do choroby
  2. Przygotowanie do planowanego leczenia
  3. Zmiany stylu życia

W odniesieniu do każdej z wymienionych grup problemów celem pomocy psychologicznej powinno być:

  1. Stworzenie pacjentom chorym somatycznie możliwości odreagowania napięcia emocjonalnego
  2. Przekazanie pacjentom niezbędnych informacji na temat choroby oraz radzenia sobie z chorobą
  3. Kształtowanie u chorych umiejętności niezbędnych w radzeniu sobie z chorobą oraz jej skutkami