Zadzwoń

512 624 258

Wyślij maila

neurokinesis@interia.pl

Odwiedź Nas

Kraszewskiego 20a, Myślenice

Rehabilitacja po udarze mózgu

Możliwość rehabilitacji w domu w przypadku gdy pacjent nie może dotrzeć do gabinetu

Rehabilitacja

Rehabilitację ręki po udarze metodą AKJ

Odpowiednio dobrane ćwiczenia ręki po udarze, wpływają na poprawę funkcjonowania w czynnościach dnia codziennego.

Metoda, która przywraca lub wspomaga samodzielność pacjenta z niedowładem bądź zaburzeniami koordynacji w czynnościach posługiwania się sztućcami. Czytaj więcej o metodzie AKJ

1 etap metody AKJ – ruch w kinematycznym łańcuchu zamkniętym z oporem
4 etap metody AKJ – z samym widelcem. Pacjent potrafi samodzielnie posługiwać się sztućcami

Rehabilitacja po udarze mózgu – ćwiczenia i zalecenia

Rehabilitacja poudarowa jest nieodłącznym elementem procesu zdrowienia. Powinna zostać wdrożona jak najszybciej, najlepiej w pierwszych dniach pobytu pacjenta w szpitalu. Podstawowym celem rehabilitacji po udarze jest zapobieganie odleżynom, przykurczom, nieprawidłowym ułożeniom kończyn, kształtowanie pamięci ruchowej.

Ćwiczenia po udarze skupiają się na łagodzeniu skutków powstałych niedowładów, próbach łagodzenia spastyczności, zapobieganiu przykurczom, deformacjom, a także spadkowi siły mięśni.

Najczęściej wykorzystuje się do tego celu metody usprawniania ruchowego jak np. metoda PNF.

Ważne w rehabilitacji poudarowej jest unikanie błędów, takich jak np.

 • korzystanie z uchwytów do podciągania wiszących na łóżkiem i poręczy,
 • używanie piłeczek do ściskania gdyż ściskanie pobudza i umacnia pierwotny odruch chwytny, prowadząc do powstania dłoni szponiastej oraz zwiększenia spastyczności całej kończyny górnej.

W procesie rehabilitacji po udarze mózgu ważne jest zachowanie jej ciągłości w celu profilaktyki ponownego udaru mózgu, zapobiegania powikłaniom w układzie oddechowym, układzie krążeniowym, układzie ruchu, a także powstawaniu zespołu rzekomego wtórnego udaru mózgu.

Jeśli powyższy problem dotyczy Ciebie lub bliskiej Ci osoby, szukasz rehabilitacji po udarze skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 512 624 258, wyślij e-maila na adres neurokinesis@interia.pl lub odwiedź nasz gabinet Neurokinesis Rehabilitacja w Myślenicach przy ul. Kraszewskiego 20A.

Udar mózgu jest śmiertelnym zagrożeniem dla człowieka. Po niewydolności serca, stanowi drugą przyczynę zgonów na całym świecie, natomiast w Polsce szacuje się, że corocznie udaru doznaje około 80 tysięcy osób. W sytuacji gdy go doznamy lub zaobserwujemy jakiekolwiek oznaki udaru bardzo ważna jest szybka reakcja oraz natychmiastowy telefon po karetkę.

Co to jest udar mózgu i jakie są jego przyczyny?

Udar jest zaburzeniem neurologicznym spowodowanym nagłym zakłóceniem dopływu krwi do mózgu, powodując częściowe obumarcie tego narządu w wyniku niedotlenienia oraz niedożywienia komórek mózgowych. Mechanizm jego powstawania zbliżony jest do zawału serca i często z tego powodu bywa nazywany także zawałem mózgu.

Wyróżnia się dwa główne typy udaru:

 • udar niedokrwienny
 • udar krwotoczny.
Udar niedokrwienny

stanowi 80% wszystkich udarów. Dochodzi do niego w skutek niedrożności naczynia tzn. krew nie przepływa lub przepływa w sposób ograniczony. Za najczęstszą przyczynę udaru niedokrwiennego uznawana jest miażdżyca. Do innych przyczyn niedrożności należą choroby serca zwłaszcza migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze oraz cukrzyca.

Udar krwotoczny

nazywany także wylewem powstaje na skutek uszkodzenia, pęknięcia ściany tętnic i wylania się krwi poza naczynie do okolicznych tkanek. W wyniku tego krew nie dociera do tkanki mózgowej w obszarze zaopatrywanym przez pękniętą tętnicę. Dodatkowo, krew która opuszcza pękniętą tętnicę powoduje liczne uszkodzenia oraz wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Najistotniejszym czynnikiem ryzyka jest nadciśnienie tętnicze.

Czym grozi udar mózgu?

Udar mózgu powoduje obumarcie tych obszarów mózgu, odpowiadających za utrzymanie poszczególnych funkcji organizmu, w wyniku czego może dojść do afazji czyli zaburzeń mowy, porażenia czy zdolności poznawczych.

Intensywna rehabilitacja poudarowa może częściowo doprowadzić do przywrócenia utraconych w wyniku udaru sprawności. Uzależnione jest to przede wszystkim od wieku pacjenta oraz obrazu klinicznego. Wiele zmian może mieć jednak charakter nieodwracalny przyczyniając się do zaawansowanej niepełnosprawności pacjenta.

Jakie są objawy udaru mózgu?

Objawy udaru mózgu uzależnione są od tego, która część mózgu uległa uszkodzeniu. Do najbardziej charakterystycznych objawów udaru mózgu jest:

 • niedowład,
 • porażenie połowicze,
 • asymetria twarzy czyli jednostronne opadanie kącika ust oraz opadanie powieki.

U pacjenta może także występować:

 • zaburzenia mowy, takie jak bełkotliwa mowa, trudności z rozumieniem mowy,
 • problemy z przypomnieniem sobie jakiegoś słowa
 • zaburzenia widzenia, takie jak widzenie podwójne, ograniczenie pola widzenia, a nawet całkowitą utratę widzenia z reguły w jednym oku,
 • silny, nagły ból oraz zawroty głowy zwłaszcza w przypadku krwotoku podpajęczynówkowego zaburzenia lub utrata przytomności
 • rozległy udar może sprawić, że pacjent robi się senny, trudno go rozbudzić, nie wie gdzie się znajduje, a także co się z nim dzieje
 • zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów – ruchy chorego nagle stają się niezgrabne, potyka się, upuszcza przedmioty, ma trudności w ubieraniu się osłabienie mięśni gardła oraz języka (u chorego mogą wystąpić trudności w połykaniu).

Wraz z postępem niedokrwienia objawy mogą się nasilać, a następnie, w ciągu kilku lub kilkunastu godzin ustępować, po czym ponownie się nasilać. Jeśli w ciągu 24 godzin ustąpią całkowicie, jest to tzw. napad przemijającego niedokrwienia mózgu i może on poprzedzać ,,właściwy” udar mózgu. Do udaru może dojść także w czasie snu i wtedy chory zauważa objawy dopiero po przebudzeniu.

Jeśli wyżej wymienione objawy występują, bardzo istotny jest jak najszybsze wezwanie pogotowia ponieważ komórki nerwowe mózgu są bardzo wrażliwe na niedotlenienie i zaczynają obumierać już w ciągu 4 minut od momentu wystąpienia niedokrwienia. Zakłada się, że jeśli specjalistyczna pomoc zostanie udzielona najpóźniej 3 godziny od wystąpienia pierwszych objawów udaru, zmiany można całkowicie odwrócić lub znacznie ograniczyć ich konsekwencje.

Udar mózgu rokowania

Rokowania po udarze mózgu uzależnione są od rozległości niedokrwienia, a także wieku chorego i jego ogólnej kondycji zdrowotnej.

Do najczęstszych powikłań udaru neleżą:

 • napady padaczkowe
 • powikłania ortopedyczne, które mogą być spowodowane brakiem lub zbyt późnym rozpoczęciem rehabilitacji
 • wzrost ciśnienia śródczaszkowego, w wyniku obrzęku mózgu, który może doprowadzić m.in. do uszkodzenia pnia mózgu
 • powikłania związane z układem krążenia, m.in. niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca, zmiany ciśnienia tętniczego
 • zaburzenia emocjonalne w tym m.in. depresja (występuje częściej po uszkodzeniu lewej półkuli mózgu ),
 • trudności z kontrolowaniem emocji (występuje częściej po uszkodzeniu prawej półkuli mózgu )
 • zaburzenia metaboliczne – duże wahania poziomu glukozy we krwi
 • infekcje – m.in. bakteryjne zakażenia dróg oddechowych i układu moczowego
 • odleżyny

Jak zapobiegać udarowi mózgu?

Udar mózgu pojawia się niespodziewanie, ale nie bez przyczyny. Każdy z nas jest na niego narażony, ale każdy może także zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia. Profilaktyka udaru mózgu jest w zasięgu każdego z nas.

Jest kilka zasad, które mogą zmniejszyć ryzyko udaru:

 • regularna kontrola ciśnienia krwi ponieważ nadciśnienie znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia udaru. Jeśli jego wartości przekraczają 135 mmHg dla ciśnienia skurczowego i 85 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego, to należy skontaktować się z lekarzem
 • prawidłowa waga – otyłość sama w sobie jest czynnikiem ryzyka udaru. Ale może również prowadzić do innych problemów zdrowotnych, takich jak wysokie ciśnienie krwi, choroby serca i cukrzyca, które są dodatkowymi czynnikami ryzyka udaru
 • zdrowa dieta – ograniczenie ilości spożywanej soli, ograniczenie spożycia tłuszczów nasyconych, które zawarte są m.in. w smalcu, boczku czy żółtym serze, a także dieta bogata w warzywa i owoce regularna aktywność fizyczna – ćwiczenia mogą obniżyć ciśnienie krwi, poprawić ogólny stan naczyń krwionośnych i serca. Pomagają także schudnąć i zmniejszać stres
 • ograniczenie spożycia alkoholu i rzucenie palenia papierosów
 • chorzy na cukrzycę powinni regularnie dokonywać pomiarów stężenia glukozy we krwi, ponieważ cukrzyca sprzyja rozwojowi miażdżycy