Zadzwoń

512 624 258

Wyślij maila

neurokinesis@interia.pl

Odwiedź Nas

Kraszewskiego 20a, Myślenice

Zespół Guillaina – Harrego (GBS)

Możliwość rehabilitacji w domu w przypadku gdy pacjent nie może dotrzeć do gabinetu

Rehabilitacja

Zespół Guillaina –Barrego (GBS) to ogólny termin wykorzystywany do opisu neuropatii zapalnych o ostrym początku, zwłaszcza nabytej polineuropatii spowodowanej ostrym epizodem zapalenia nerwów obwodowych, często po przebytym zakażeniu. GBS jest zaburzeniem autoimmunologicznym.

Rodzaje zespołu Guillaina – Harrego

 • ostra zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna (AIDP)
 • ostra ruchowa neuropatia aksonalna (AMAN)
 • ostra ruchowo – czuciowa neuropatia aksonalna (AMSAN)
 • Zespół Millera- Fishera (MFS) to wariant obejmujący nerwy czaszkowe

Epidemiologia

GBS jest rzadką chorobą. Coroczną zapadalność określa się na poziomie 0,35-1,34 przypadków na 100 000. Może występować w każdym wieku, lecz częściej atakuje mężczyzn i osoby starsze

Objawy

 • osłabienie dolnego neuronu ruchowego i hipotonia występujące w fazie ostrej
 • upośledzenie czuciowe: występujące drętwienie i parestezje w fazie ostrej
 • arefleksja
 • ból krzyża
 • u 50% chorych na AIDP i MFS objęcie nerwów czaszkowych: podwójne widzenie, osłabienie mięśni twarzy
 • zaburzenia rytmu serca, zmiany ciśnienia krwi
 • męczliwość

W ciężkich przypadkach GBS mogą wystąpić następujące objawy:

 • osłabienie tułowia
 • zaburzenia czynności mięśni opuszkowych
 • niewydolność oddechowa
 • pojemność życiowa poniżej 20 ml/kg masy ciała
 • upośledzenie kaszlu

Rehabilitacja w stadium ostrym

Interwencje w stadium ostrym koncentrują się na utrzymaniu wydolności układu oddechowego i zapobieganiu powikłaniom wtórnym. Zabiegi w zakresie układu oddechowego obejmują techniki usuwania wydzielin, utrzymywanie objętości płuc i ćwiczenia oddechowe, jeżeli chory może w nich uczestniczyć. Pozostałe zalecenia to wczesna mobilizacja, szynowanie, zmiany ułożenia, rozciąganie, ćwiczenia siły i wytrzymałości

Rehabilitacja w stadium podostrym i późniejszym

 • Ćwiczenia: aerobowe, siłowe, rozciąganie
 • Trening równowagi
 • Zaopatrzenie ortopedyczne
 • Leczenie bólu i męczliwości