Zadzwoń

512 624 258

Wyślij maila

neurokinesis@interia.pl

Odwiedź Nas

Kraszewskiego 20a, Myślenice

Poradnictwo dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – psycholog Myślenice

Okres przedszkolny (3-5 lat)

Okres przedszkolny to bardzo ważny czas w życiu dziecka. To okres nowych wyzwań i nowych zadań rozwojowych. Zadania te nie tylko – jak to było we wcześniejszych okresach – dotyczą opanowania własnego ciała i najbliższego otoczenia, lecz także wymagają nauki nawiązywania pierwszych relacji rówieśniczych i wspólnej zabawy z innymi dziećmi. W okresie przedszkolnym dziecko odkrywa świat społeczny oraz zasady i reguły nim rządzące, uczy się kontroli własnych impulsów i wyrażania potrzeb w sposób akceptowany przez rówieśników i dorosłych.

Okres szkolny (6-11 lat)

Dziecko kończące przedszkole to już inne dziecko niż to, które je zaczynało. Jeśli prawidłowo się rozwijało i osiągnęło zadania rozwojowe okresu przedszkolnego, to powinno być przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole, gdzie czekają na nie nowe zadania rozwojowe. Zdecydowana większość z nich dotyczy nauki, czyli zdobywania umiejętności pisania, czytania i liczenia. Aby dziecko mogło się tego nauczyć, powinno opanować pewne umiejętności składające się na pojęcie gotowości szkolnej, czyli osiągnąć taki poziom rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwi mu udział w życiu szkolnym, czyli podjęcie i satysfakcjonujące wypełnianie roli ucznia.

Gotowość szkolna zawiera się w trzech sferach:

  • psychomotorycznej (np. dziecko potrafi skoncentrować się na zadaniu, nie ma problemu z utrzymaniem równowagi, potrafi zapamiętać podstawowe informacje)
  • słownikowo – pojęciowej (np. dziecko ma bogaty zasób słownictwa, potrafi dokonywać klasyfikacji)
  • emocjonalno – motywacyjnej (np. dziecko umie znosić napięcie, potrafi odraczać nagrodę)