Zadzwoń

512 624 258

Wyślij maila

neurokinesis@interia.pl

Odwiedź Nas

Kraszewskiego 20a, Myślenice

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA MYŚLENICE

Możliwość rehabilitacji w domu w przypadku gdy pacjent nie może dotrzeć do gabinetu

Fizjoterapia (rehabilitacja) neurologiczna w naszym gabinecie Neurokinesis w Myślenicach to indywidualna praca terapeuty z pacjentem.

U pacjentów z chorobami neurologicznymi celem rehabilitacji jest nie tylko częściowe przywrócenie sprawności ruchowej czy mowy, ale również umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym ,a w miarę możliwości także w zawodowym.

Po urazach rdzenia kręgowego

obraz kliniczny pacjenta po przebytym urazie rdzenia kręgowego może być bardzo różny

Pacjentów z zaburzeniami świadomości

(m.in. stan wegetatywny)

Stwardnienie rozsiane

to przewlekłe wyniszczające schorzenie będące następstwem rozpadu osłonki mielinowej centralnego układu nerwowego.

Po udarze mózgu

(niedokrwiennym, krwotocznym) z porażeniem lub niedowładem spastycznym kończyn

Po przebytym zapaleniu mózgu

(m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)

Po wypadkach

(urazy czaszkowo-mózgowe)

Stwardnieniu bocznym zanikowym (SLA)

Stwardnienie boczne zanikowe SLA charakteryzuje się postępującym zwyrodnieniem górnego i dolnego neuronu ruchowego. Zajęte są różne poziomy układu nerwowego

Po zabiegach operacyjnych mózgu

(np. po usunięciu guza mózgu)

Z zespołami chorobowymi dotyczącymi móżdżku

m.in. ataksja, drżenie zamiarowe, zaburzone napięcie mięśniowe)

Po uszkodzeniach nerwów obwodowych

(porażenie nerwu łokciowego, promieniowego, pośrodkowego, udowego, strzałkowego, kulszowego, twarzowego, porażenie Erba, Klumpkego)

W zespole Guillaina - Barrego

Zespół Guillaina –Barrego(GBS) to ogólny termin wykorzystywany do opisu neuropatii zapalnych o ostrym początku, zwłaszcza nabytej polineuropatii spowodowanej ostrym epizodem zapalenia nerwów obwodowych, często po przebytym zakażeniu.

W chorobach nerwowo - mięśniowych

takich jak dystrofia mięśniowa Duchenne’a, Beckera, twarzowo - łopatkowo - ramienna, miotonia, rdzeniowy zanik mięśni, miopatie, miastenia, polineuropatia

Każdy pacjent ma swój cel rehabilitacji

Oczywiście każdy przypadek w naszym gabinecie jest traktowany indywidualnie i należy mieć świadomość, iż u niektórych Pacjentów, nie będzie możliwe całkowity powrót do zdrowia, a sukcesem w rehabilitacji będzie sama perspektywa na kontakt z otoczeniem.

Adaptacja chorego do wykonywania codziennych czynności

Istotnym efektem rehabilitacji neurologicznej będzie adaptacja chorego do wykonywania codziennych czynności takich jak chodzenie po schodach, samodzielne ubieranie się, czy też swobodna komunikacja z innymi. Podczas całego procesu neurorehabilitacji istotne jest także to aby utrzymać te funkcje mózgu, które nie uległy uszkodzeniu. Regularna i prawidłowa ich stymulacja ma zapobiegać pogorszeniu się stanu Pacjenta.
Rozpoczęcie rehabilitacji jest kluczem do sukcesu
Rehabilitacja w chorobach neurologicznych, w tym rehabilitacja po wylewie powinna się rozpocząć natychmiast po urazie czy po incydencie neurologicznym. Jeśli są jakieś przeszkody w rozpoczęciu fizjoterapii od razu, należy ją wdrożyć w jak najwcześniejszym stadium choroby ,która obciąża układ nerwowy.