Zadzwoń

512 624 258

Wyślij maila

neurokinesis@interia.pl

Odwiedź Nas

Kraszewskiego 20a, Myślenice

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA MYŚLENICE

Możliwość rehabilitacji w domu w przypadku gdy pacjent nie może dotrzeć do gabinetu

Fizjoterapia (rehabilitacja) neurologiczna w naszym gabinecie Neurokinesis w Myślenicach to indywidualna praca terapeuty z pacjentem.

U pacjentów z chorobami neurologicznymi celem rehabilitacji jest nie tylko częściowe przywrócenie sprawności ruchowej czy mowy, ale również umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym ,a w miarę możliwości także w zawodowym.

Po urazach rdzenia kręgowego

obraz kliniczny pacjenta po przebytym urazie rdzenia kręgowego może być bardzo różny

Pacjentów z zaburzeniami świadomości

(m.in. stan wegetatywny)

Stwardnienie rozsiane

to przewlekłe wyniszczające schorzenie będące następstwem rozpadu osłonki mielinowej centralnego układu nerwowego.

Po udarze mózgu

(niedokrwiennym, krwotocznym) z porażeniem lub niedowładem spastycznym kończyn

Po przebytym zapaleniu mózgu

(m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)

Po wypadkach

(urazy czaszkowo-mózgowe)

Stwardnieniu bocznym zanikowym (SLA)

Stwardnienie boczne zanikowe SLA charakteryzuje się postępującym zwyrodnieniem górnego i dolnego neuronu ruchowego. Zajęte są różne poziomy układu nerwowego

Po zabiegach operacyjnych mózgu

(np. po usunięciu guza mózgu)

Z zespołami chorobowymi dotyczącymi móżdżku

m.in. ataksja, drżenie zamiarowe, zaburzone napięcie mięśniowe)

W zespole Guillaina - Barrego

Zespół Guillaina –Barrego(GBS) to ogólny termin wykorzystywany do opisu neuropatii zapalnych o ostrym początku, zwłaszcza nabytej polineuropatii spowodowanej ostrym epizodem zapalenia nerwów obwodowych, często po przebytym zakażeniu.

W chorobach nerwowo - mięśniowych

takich jak dystrofia mięśniowa Duchenne’a, Beckera, twarzowo - łopatkowo - ramienna, miotonia, rdzeniowy zanik mięśni, miopatie, miastenia, polineuropatia

Polineuropatia

Choroba Parkinsona

Porażenie nerwu twarzowego

Porażenie nerwu łokciowego

Porażenie nerwu pośrodkowego

Porażenie nerwu promieniowego

Porażenie Erba

Porażenie Klumpkego

Porażenie nerwu udowego

Wiąd rdzenia

Każdy pacjent ma swój cel rehabilitacji

Oczywiście każdy przypadek w naszym gabinecie jest traktowany indywidualnie i należy mieć świadomość, iż u niektórych Pacjentów, nie będzie możliwe całkowity powrót do zdrowia, a sukcesem w rehabilitacji będzie sama perspektywa na kontakt z otoczeniem.

Adaptacja chorego do wykonywania codziennych czynności

Istotnym efektem rehabilitacji neurologicznej będzie adaptacja chorego do wykonywania codziennych czynności takich jak chodzenie po schodach, samodzielne ubieranie się, czy też swobodna komunikacja z innymi. Podczas całego procesu neurorehabilitacji istotne jest także to aby utrzymać te funkcje mózgu, które nie uległy uszkodzeniu. Regularna i prawidłowa ich stymulacja ma zapobiegać pogorszeniu się stanu Pacjenta.
Rozpoczęcie rehabilitacji jest kluczem do sukcesu
Rehabilitacja w chorobach neurologicznych, w tym rehabilitacja po wylewie powinna się rozpocząć natychmiast po urazie czy po incydencie neurologicznym. Jeśli są jakieś przeszkody w rozpoczęciu fizjoterapii od razu, należy ją wdrożyć w jak najwcześniejszym stadium choroby ,która obciąża układ nerwowy.