Zadzwoń

512 624 258

Wyślij maila

neurokinesis@interia.pl

Odwiedź Nas

Kraszewskiego 20a, Myślenice

Fizjoterapia pacjentów po operacjach wad serca

Fizjoterapia kardiologiczna chorych po operacjach wad serca wymaga  wielokierunkowego działania opartego na wnikliwej ocenie czynnościowej stanu pacjenta. Program kinezyterapii musi być indywidualnie opracowany z uwzględnieniem następujących przesłanek:

  • Stanu klinicznego chorego przed korekcją wady (czas trwania objawów, stopień zaburzeń hemodynamicznych, rytm serca, obecność powikłań zakrzepowo – zatorowych, stan narządu ruchu)
  • Rodzaju wady i sposobu jej korekcji
  • Stanu rany pooperacyjnej
  • Obecności wczesnych powikłań po zabiegu

Należy szczególnie podkreślić, że korekcja kardiochirurgiczna wady nie powoduje natychmiastowego usunięcia narastających przez lata następstw strukturalnych i funkcjonalnych w sercu, krążeniu płucnym i mięśniach szkieletowych. Okres poprawy czynności serca i wydolności fizycznej po zabiegu ocenia się na 3-6 miesięcy, przy zachowanych możliwościach adaptacyjnych układu krążenia.

Cele fizjoterapii i metody jej prowadzenia są zgodne z  ogólnymi zasadami rehabilitacji po zabiegach kardiochirurgicznych. Usprawnianie przebiega podobnie jak u chorych po operacjach pomostowania aortalno wieńcowego. Jednak powinno następować wolniej, zwłaszcza z wydłużeniem trzeciego okresu I etapu. W kinezyterapii II i III etapu zaleca się kwalifikację do odpowiedniego modelu oraz stosowanie obciążeń treningowych zgodnie z aktualnymi rekomendacjami PTK. W kompleksowej rehabilitacji tej grupy chorych ważne jest kontynuowanie postępowania profilaktycznego, zapobiegającego powikłaniom zakrzepowo – zatorowym, bakteryjnemu zapaleniu wsierdzia oraz kolejnemu rzutowi reumatycznego zapalenia mięśnia sercowego, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.

Udostępnij wpis w social mediach

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Pinterest

Inne wpisy w tej kategorii

Picture of mgr Michał Jania

mgr Michał Jania

Fizjoterapeuta, rehabilitant. Właściciel Neurokinesis

Facebook