Zadzwoń

512 624 258

Wyślij maila

neurokinesis@interia.pl

Odwiedź Nas

Kraszewskiego 20a, Myślenice

Zespół Guillaina – Barrego

Możliwość rehabilitacji w domu w przypadku gdy pacjent nie może dotrzeć do gabinetu

Rehabilitacja

Zespół Guillaina –Barrego(GBS) to ogólny termin wykorzystywany do opisu neuropatii zapalnych o ostrym początku, zwłaszcza nabytej polineuropatii spowodowanej ostrym epizodem zapalenia nerwów obwodowych, często po przebytym zakażeniu. GBS jest zaburzeniem autoimmunologicznym.

Rodzaje zespołu:

– ostra zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna (AIDP)

– ostra ruchowa neuropatia aksonalna (AMAN)

– ostra ruchowo – czuciowa neuropatia aksonalna (AMSAN)

– Zespół Millera- Fishera (MFS) to wariant obejmujący nerwy czaszkowe

Epidemiologia:

GBS jest rzadką chorobą. Coroczną zapadalność określa się na poziomie 0,35-1,34 przypadków na 100 000. Może występować w każdym wieku, lecz częściej atakuje mężczyzn i osoby starsze

Objawy:

– osłabienie dolnego neuronu ruchowego i hipotonia występujące w fazie ostrej

– upośledzenie czuciowe: występujące drętwienie i parestezje w fazie ostrej

– arefleksja

– ból krzyża

– u 50% chorych na AIDP i MFS objęcie nerwów czaszkowych: podwójne widzenie, osłabienie mięśni twarzy

– zaburzenia rytmu serca, zmiany ciśnienia krwi

– męczliwość

W ciężkich przypadkach GBS mogą wystąpić następujące objawy:

– osłabienie tułowia

– zaburzenia czynności mięśni opuszkowych

– Niewydolność oddechowa

– pojemność życiowa poniżej 20  ml/kg masy ciała

– upośledzenie kaszlu

Rehabilitacja w stadium ostrym:

Interwencje w stadium ostrym koncentrują się na utrzymaniu wydolności układu oddechowego  i zapobieganiu powikłaniom wtórnym. Zabiegi w zakresie układu oddechowego obejmują techniki usuwania wydzielin, utrzymywanie objętości płuc i ćwiczenia oddechowe, jeżeli chory może w nich uczestniczyć. Pozostałe zalecenia to wczesna mobilizacja, szynowanie, zmiany ułożenia, rozciąganie, ćwiczenia siły i wytrzymałości

Rehabilitacja w stadium podostrym i późniejszym

– Ćwiczenia: aerobowe, siłowe, rozciąganie

– Trening równowagi

– Zaopatrzenie ortopedyczne

– Leczenie bólu i męczliwości